Home > Werken bij > Vacatures

Pedagogisch Medewerker BSO, (september 2019)

Wij zijn voor verschillende locaties op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers. Bekijk hier de details van de vacature.

Invallers Peuterspeelzaalwerk (november 2018)

Wij zoeken invalleidsters voor het peuterspeelzaalwerk. Bekijk hier de details van de vacature.

Bestuurslid

Organisatie
De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond (SPGE) is ontstaan in 2005 door een samenvoeging van peuterspeelzalen en heeft nu 7 peuterspeelzalen in haar beheer. Ruim 200 2- en 3-jarigen komen 2 x per week een dagdeel naar één van onze locaties. Middels spelen, ontwikkelen en ontmoeten kan ieder kind zich ontplooien. De peuterspeelzaal is verankerd is onze samenleving. De komende jaren zal er veel veranderen voor de voorschoolse instellingen. Wij werken steeds meer samen met de stichting voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente De Marne.

Functie
Om een slagvaardig bestuur te blijven willen wij het bestuur uitbreiden met nieuw elan. Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur stelt het algemeen beleid, het financieel beleid en het personeelsbeleid vast. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de externe representatie van de instelling in het algemeen. Het bestuur bestuurt op afstand, vanuit een grote betrokkenheid bij het werk. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het centraal bureau en in de speelzalen.

Algemeen profiel bestuurder:
Je hebt ervaring als bestuurder of ervaring bij een gemeente. Je bent bekend in de branche zorg en welzijn, dan wel heb je affiniteit met jonge kinderen. Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling en vertaling daarvan naar alle niveaus in de organisatie.

De SPGE biedt:
Betrokken en bevlogen medewerkers Ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap en inbreng van je eigen visie en professionaliteit Voor de functie is geen bezoldiging voorzien.

Reageren
Als je geïnteresseerd bent en gekwalificeerd bent voor de functie, verzoeken wij je te reageren. Je motiverend schrijven met C.V. ontvangen we graag op info@peuterspeelzaleneemsmond.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de bestuursleden, te weten Govert Tromp, tel. 06-14637871, Alies Kap, tel. 06-20344691 of Wessel Bruining, tel. 06-33020749.