Home > Onze kracht

De kracht van de speelzaal is dat peuters als groep bezig zijn met spelen en ontwikkelen. We zien dat de peuters daar veel plezier in hebben! Natuurlijk is er ook individuele aandacht. We volgen de ontwikkeling van uw peuter en bieden elk kind de begeleiding die hij of zij nodig heeft. Zo krijgt elke peuter de beste voorbereiding op de basisschool.

We overleggen met u over wat we zien en wat we van u horen, zodat uw peuter krijgt wat bij hem of haar past. Met onze interne begeleiding hebben we daarvoor extra kennis en ervaring in huis. Wij overleggen met u en stemmen met u af. We werken samen met het centrum voor jeugd en gezin en vele zorgaanbieders.

Rapport
De onderwijsinspectie heeft onze stichting geïnspecteerd en over het onderdeel ontwikkeling, begeleiding en zorg staat in het rapport dat het een voorbeeld voor anderen is. Daar zijn we best trots op, en we willen die beoordeling graag met u delen.

Werken met de groep
Op de peuterspeelzaal leren peuters als groep te spelen en te werken. Samen spelen, samen in de kring, samen liedjes zingen en praten over een thema. Wachten op je beurt, even stilzitten in de kring en de aandacht bij een thema houden. We zijn steeds spelenderwijs bezig met de ontwikkeling, en zo bereiden we de peuters voor op de basisschool.

Taal, en nog veel meer dan taal
De taalontwikkeling van de peuters krijgt veel aandacht, en u merkt dat uw peuter steeds meer woorden kent. In elk thema zitten vaste woorden die in drie weken steeds weer terugkomen en zo door de peuters vanzelf opgepikt worden. Maar we doen meer dan werken aan de taal. We hebben de laatste jaren veel geleerd over bewegen met peuters, en we bieden uitdagende gymlessen aan. We genieten samen van fruit eten en nieuwe dingen proeven. Boekjes lezen, samen bouwen, samen ontdekken: wat kinderen zien, willen ze proberen. Die nieuwsgierigheid willen we zoveel mogelijk inzetten en sterker maken.

Ouders
De speelzaal is er ook voor de ouders! Er is veel tijd voor u bij het brengen en halen van uw peuter. Ook staat regelmatig de koffie klaar, en krijgt u bij elk thema een themabrief mee naar huis. Verder organiseren we ouderavonden, of ouderochtenden, waar opvoeding, voeding, taal enzovoort centraal staan. Ook voor vragen over de opvoeding, zindelijkheid, eten, peuterpuberteit, jaloers zijn, enzovoort kunt u bij onze leidsters terecht.