Home > Inschrijven > Plaatsing

Wanneer er een plaats vrijkomt, kan de peuter die bovenaan de inschrijflijst staat en de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt, geplaatst worden. Indien uw peuter geplaatst kan worden, wordt contact met u opgenomen.

Vroeg aanmelden voorkomt teleurstelling wanneer er een lange inschrijflijst is. Wanneer er een plaats vrijkomt, beslist u zelf of u uw kind laat komen of dat u nog een poosje wilt wachten.