Home > Inschrijven > Plaatsing

Hebt u recht op kinderopvangtoeslag, dan is uw kind vanaf 2 jaar welkom mits er plek is in de groep van uw keuze.

Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan is uw kind vanaf 2,5 jaar welkom mits er plek is in de groep van uw keuze.

De gemeente Eemsmond heeft per 1 januari 2018 de subsidieregeling voor de speelzalen aangepast. Deze regeling is bedoeld voor ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. In de gemeentelijke regeling is vastgelegd dat de gemeente subsidie verstrekt vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Voor de peuters die in 2017 al waren geplaatst hebben wij met de gemeente een overgangsregeling kunnen vaststellen. De nieuwe regeling is van toepassing op kinderen die op 1 januari nog niet geplaatst waren.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en uw kind toch graag wilt laten komen voordat het 2,5 jaar oud is, zult u de kosten daarvoor zelf moeten dragen (voor 2 dagdelen per week ongeveer 180 euro per maand).

In mei wordt de regeling met de gemeente geëvalueerd en zullen wij als organisatie ons er hard voor maken om de regeling weer te laten gelden vanaf 2 jaar.