Home > Inschrijven > Plaatsing

Wanneer u uw peuter heeft aangemeld wordt hij/zij op de wachtlijst van de betreffende peuterspeelzaal geplaatst. Op het moment dat er op de speelzaal van uw keuze een plaats vrij komt, kan de peuter die bovenaan de lijst staat en de leeftijd van twee jaar heeft bereikt, geplaatst worden.

Peuters die elders aantoonbaar een peuterspeelzaal of andere vorm van voorschoolse voorziening bezocht hebben, krijgen voorrang. Voorrang geldt ook voor peuters die een sociale of medische indicatie hebben. Hiervoor is een verklaring nodig van de huisarts of Jeugdgezondheidszorg.

Indien uw peuter geplaatst kan worden, dan wordt contact met u opgenomen.