Home > Inschrijven > Kosten

Peuterspeelzalen en kinderopvangtoeslag
Met ingang van 1 januari 2018 vallen de speelzalen onder de wet kinderopvang. Dat betekent dat er kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden voor de speelzaal. Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, kijkt u dan hier op de site van de belastingdienst.

Kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen, dan betaalt u zelf een ouderbijdrage per maand. De rest van de kosten wordt door KindH bij de gemeente gedeclareerd. Ouders/verzorgers moeten verklaren dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag. Dat kan met de “verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag”. Deze verklaring hoort bij het contract wat u ondertekent.

Aanvragen kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst. Aanvragen kan gratis via www.mijntoeslagen.nl (DigiD code nodig). Hier kunt u ook een proefberekening maken.

Let op!

  • Vraag de toeslag ruim van tevoren aan, maar uiterlijk twee maanden voordat uw kind naar de speelzaal gaat.
  • Het aantal uren opvangt waarop u recht heeft is 140% van uw gewerkte uren (contract met het minst aantal uren). Bij een contract van 10 uur per week hebt u dus recht op toeslag voor 14 opvanguren. Zorg dat u niet boven de 140% uitkomt, de extra uren moet u na verrekening zelf alsnog volledig betalen.
  • Bij twijfel kunt u uw jaarsalaris beter iets te hoog inschatten. U krijgt dan minder toeslag maar de kans dat u moet terugbetalen na de definitieve vaststelling van uw inkomen is dan klein, misschien krijgt u nog iets extra.

Wat kost de peuterspeelzaal per maand?
Elke ouder betaalt een ouderbijdrage per maand. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en zal dus per gezin anders zijn. De uurprijs die KindH in 2020 hanteert is € 8,42 per uur. Per dagdeel peuterwerk wordt 4 uur in rekening gebracht.

Als u kinderopvangtoeslag krijgt, vergoedt de belastingdienst een percentage van de uurprijs. De uurprijs waarover de toeslag wordt berekend is € 8,17. KindH brengt € 0,25 euro per uur extra in rekening. Hierover kunt u geen toeslag aanvragen. Afhankelijk van het aantal uren kinderopvangtoeslag dat u kunt krijgen, kunt u voor een, twee of meer dagdelen kiezen.

Als u geen kinderopvangtoeslag krijgt, ziet u in het overzicht hieronder wat uw ouderbijdrage per uur is. KindH brengt op dit bedrag € 0,25 per uur extra in rekening. Kinderen die via deze regeling komen, kunnen maximaal 8 uur per week komen (twee dagdelen).

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2020Ouderbijdrage peuteropvang 2020 per uur
1e kind2e kind e.v.
lager dan€ 19.890€ 0,33€ 0,33
€ 19.891€ 30.581€ 0,41€ 0,35
€ 30.582€ 42.082€ 0,87€ 0,44
€ 42.083€ 57.238€ 1,36€ 0,45
€ 57.239€ 82.276€ 2,36€ 0,66
€ 82.277€ 114.011€ 4,02€ 1,03
€ 114.012en hoger€ 5,41€ 1,93

Let op: wij berekenen eerst de kosten per jaar, en verdelen die kosten over 12 maanden. Wij incasseren dus (voorafgaand) aan elke maand, ook tijdens de vakanties.

Participatiefonds

Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen omdat het vaak geld kost bv. het bezoeken van de peuterspeelzaal. Daarom vergoed de gemeente een gedeelte van de kosten hiervoor. Meer informatie kunt u vinden via deze link.