Home > BSO

Wilt u uw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal of voor de BSO? Kijk voor meer informatie en de inschrijfformulieren op de pagina Inschrijven.

Buitenschoolse Opvang SPGE

 

Voorschoolse opvang exclusief schoolvakanties (40 weken opvang)

Voor de voorschoolse opvang geldt een minimale afname  van 1 uur per dagdeel  per week. De voorschoolse opvang bieden wij van 7.00 uur tot 8.30 uur.

Naschoolse opvang exclusief schoolvakanties (40 weken opvang)

Voor de naschoolse opvang geldt een minimale afname van 2 uur per dagdeel per week. Deze dagdelen zijn vervolgens uit te breiden per uur. De naschoolse opvang bieden wij tot 18.00 uur.

Buitenschoolse opvang in schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties kan er bij voldoende belangstelling dagopvang worden geboden.  Voor dagopvang geldt een minimale afname van 4 uur per dag.

Flexibele opvang

U kunt ook een vast aantal uren per maand afnemen die u vervolgens flexibel in kunt zetten.

Extra opvang

Mocht u incidenteel extra opvang nodig hebben dan kunt u dat aanvragen bij de administratie van de SPGE.  Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting van de groep dat toelaat.

0-urencontract

Ouders die incidenteel buitenschoolse opvang nodig hebben kunnen een 0-urencontract afsluiten. Minimaal een maand van te voren geeft u via de mail de gewenste uren door. U betaald maandelijks de uren die u heeft gereserveerd.

Margedagen

Bij voldoende belangstelling kunnen wij dagopvang bieden op margedagen van de scholen zoals deze margedagen aan het begin van het schooljaar door de scholen bekend worden gemaakt. Verder gelden de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Wijzigingen vaste contracturen

Wijzigingen in vaste contracturen dient u minimaal een maand van te voren door te geven aan de centrale administratie, anders worden de kosten in rekening gebracht tot de eerstvolgende facturatie.

Kosten

Het bruto uurtarief dat wij voor 2018 hanteren is € 7,70 per uur.

Bij de prijs inbegrepen

Bij de buitenschoolse opvang is bijna alles wat uw kind gedurende de dag nodig heeft aan verzorging, ontbijt en lunch inbegrepen. Uitzondering hierop is dieetvoeding.

Activiteiten, uitstapjes en materialen  voor reguliere BSO-activiteiten zijn bij de kosten inbegrepen. Voor bijzondere activiteiten geldt een meerprijs. (Bijvoorbeeld extra uitstapjes in de schoolvakanties)

Spelregels

 • Ruilen kan binnen een kalenderjaar.
 • De dagen kunnen alleen geruild worden in schoolweken.
 • Feestdagen waarop de opvang is gesloten kunnen niet geruild worden.
 • Voor alle contracten geldt een maand opzegtermijn.
 • Bij een flexcontract kunt u geen aanspraak maken op vaste dagen. We houden zoveel mogelijk rekening met de flexcontracten. Alleen als een groep vol is kan de aanvraag geweigerd worden.
 • Flexibele uren dienen een maand van te voren aangevraagd worden.
 • Gereserveerde uren van een flexibel contract mogen tot een week voor de opvang plaatsvindt, kosteloos geannuleerd worden.
 • Gereserveerde uren, die binnen een week voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden mogen als ruildagen worden ingezet.
 • Gereserveerde uren, die binnen 24 uur voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden, worden in rekening gebracht en mogen niet geruild worden.
 • Ziekte dagen kunnen niet ingehaald worden.
 • Voldoende belangstelling voor dagopvang houdt in dat er minimaal 4 kinderen zijn aangemeld voor dezelfde dag.
 • De minimale afname van een flexibel dagdeel is 4 uur voor dagopvang, 1 uur voor VSO en 2 uur voor BSO.
 • Incidenteel een vriendje of vriendinnetje meenemen tijdens BSO-uren kan, indien van te voren overlegd door de pedagogisch medewerker en de ouders. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de bezetting.

Telefoonnummer administratiekantoor SPGE: 0595-432603

BSO locatie “Het Hogeland” M.J. Bultenastraat 8, 9981 JB Uithuizen Tel. 06-23305176

LRK nr. 189593945