Home > Algemeen > Vakantierooster

Vakantierooster 2017-2018

Zomervakantie 2017: 22 juli t/m 3 september 2017
Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag: 30 maart 2018
2e Paasdag: 2 april 2018
Meivakantie: 27 april t/m 13 mei 2018
Koningsdag: 27 april 2018 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag: 5 mei 2018 (valt in meivakantie)
Hemelvaartsdag: 10 mei 2018 (valt in de meivakantie)
Pinkstervakantie: 21 mei 2018
Zomervakantie 2018: 21 juli t/m 2 september 2018

De peuterspeelzalen volgen het vakantierooster zoals dat door de basisscholen is vastgesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met eventuele margedagen van de basisscholen.