Home > Algemeen > Privacy

De SPGE gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.

Soms worden foto’s gemaakt van speciale gebeurtenissen (zoals Sinterklaas). Ook komt het voor dat stagiairs filmopnamen maken voor hun stageverslag. Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw peuter op de website, of het vertonen van filmbeelden (bijv. op school) kunt u dat kenbaar maken via coordinator@peuterspeelzaleneemsmond.nl.

Wanneer u foto’s e.d. van andere peuters op uw eigen site, social media etc. wilt zetten, verzoeken wij u hierover eerst contact op te nemen met de coördinator via coordinator@peuterspeelzaleneemsmond.nl.