Home > Algemeen > Organisatie

De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond beheert de peuterspeelzalen Hummelhörn in Warffum, Klein Duimpje in Uithuizen, ’t Lutje Grut in Usquert, Lutje Potje in Roodeschool, 4min in Zandeweer, ’t Speulhoukje in Uithuizermeeden en Poppedijn in Kantens.

De organisatie van de stichting bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd wat de taak is en wie die uitvoert.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en voor toezicht op de uitvoering hiervan. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Momenteel is het bestuur als volgt samengesteld:

NaamFunctieE-mail
Govert TrompVoorzitterbestuur@peuterspeelzaleneemsmond.nl
[Vacant]Penningmeesterbestuur@peuterspeelzaleneemsmond.nl
[Vacant]Secretarisbestuur@peuterspeelzaleneemsmond.nl
Wessel BruiningLidbestuur@peuterspeelzaleneemsmond.nl

Coördinator
De coördinator is Alies Kap. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en is een schakel tussen bestuur, leidsters en ouders. Tevens is zij algemeen aanspreekpunt. Haar mailadres is coordinator@peuterspeelzaleneemsmond.nl

Administratief medewerker
Alida Slagter is administratief medewerker en ondersteunt het bestuur en de coördinator. Zij verzorgt de administratie, de plaatsing en de incassering van de ouderbijdragen en het inschrijfgeld. Haar emailadres is alida@peuterspeelzaleneemsmond.nl.

Interne Begeleiding
Irina Stiekema is als Intern Begeleider aangesteld. Zij biedt binnen de organisatie begeleiding aan de leidsters en de ouders wat betreft peuters met problemen. Verder coördineert zij de samenwerking met de basisscholen en het consultatiebureau. Haar emailadres is ib@peuterspeelzaleneemsmond.nl.

Ouderbetrokkenheid
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders. Zij verzorgen plaatselijke acties en zijn beschikbaar voor de leidster om bijvoorbeeld boodschappen te doen.
De cliëntenraad bestaat uit één vertegenwoordiger per peuterspeelzaal, afkomstig uit de oudercommissie. De raad vergadert minimaal twee keer per jaar met de coördinator en heeft inspraak met betrekking tot beleid en uitvoering.

Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit drie leidsters die regelmatig met de coördinator overleggen over beleid en uitvoering.

Vrijwilligers en stagiaires
De vrijwilligers en stagiaires ondersteunen de leidster op de groep. Stagiaires werken daarbij aan hun leerdoelen.
Vrijwilligers werken op basis van een vrijwilligerscontract, stagiaires op basis van een stagecontract. Alle vrijwilligers hebben een Verklaring omtrent het Gedrag ingeleverd.