Home > Algemeen > Klachten

Wanneer u een klacht heeft, kunt u terecht bij de leidster, de coördinator of het bestuur. De SPGE zal de klacht zorgvuldig onderzoeken, u op de hoogte houden van de voortgang van de behandeling en de klacht zo spoedig mogelijk afhandelen. Dit zullen wij uiterlijk binnen zes weken na het (schriftelijk) indienen van de klacht doen. Ook onze reactie zal schriftelijk zijn, waarbij wij bij te treffen maatregelen aan zullen geven binnen welke termijn die worden uitgevoerd.

De coördinator is bereikbaar op telefoonnummer 0595-432603. U kunt ook mailen naar coordinator@peuterspeelzaleneemsmond.nl. Een mail voor het bestuur kan naar bestuur@peuterspeelzaleneemsmond.nl.

U kunt ook met uw klacht terecht bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De SPGE is daarbij aangesloten. Op elke peuterspeelzaal vindt u informatie hoe u een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen in kunt indienen. De contactgegevens zijn:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel. 0900-1877
info@klachtenloket-kinderopvang.nl
www.degeschillencommissie.nl

Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2018
Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2017
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2017
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2016.
Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2016.
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2014.
Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2014.
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2013 inclusief de brief Klachtenvrij 2013.